kic-banner
 
ಪ್ರತಿ: ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ
 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಇಂಗ್ಲಷ್) ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (ಕನ್ನಡ) ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 2005- ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 2005- ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಎರಡನೇ ಅಪೀಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಎರಡನೇ ಅಪೀಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ನಮೂನೆ-ಎ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ