kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ            
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹೆಸರು: (ಅರ್ಜಿದಾರ )
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಐ.ಪಿ.ಓ ಸಂಖ್ಯೆ :   
ಜಿ.ರ್.ರ್ ಸಂಖ್ಯೆ :     ಜಿ.ರ್.ರ್ ವರ್ಷ:
Announcements

1.ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ದಿನಾಂಕ 17/11/2021 ರಿಂದ 22/12/2021 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.