kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಕೋಡ್
ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ
Announcements

1. ನ್ಯಾಯಪೀಠ -3 ರ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ :19.09.2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 29.09.2023,09.11.2023 ಮತ್ತು 16.11.2023 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

1. ನ್ಯಾಯಪೀಠ -3 ರ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ :20.09.2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 24.11.2023 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.